O projektu

Na KISKu se inovacím a designu služeb v knihovnách, neziskovém i veřejném sektoru věnujeme od roku 2011 (Partnerská síť informačních profesionálů, Libdesign, designová studijní specializace,…).

Projektem Sociální inovace v knihovnách chceme knihovny podpořit v poskytování komunitních a sociálně-inovačních služeb. Užíváme přitom designové nástroje a metody.

Co (všechno) je sociální inovace?

V mnoha komunitách po celém světě jsou veřejné knihovny stále jediným místem, kde může každý, bez ohledu na vzdělání či dovednosti, získat přístup k informacím. Knihovny jsou již dlouho zakořeněny v rozvoji měst, obcí a znalostní ekonomiky. (…) Ačkoliv jsou knihovny životně důležité, mnohé z nich zůstávají nevyužité a mají omezené rozpočty a zdroje. Výzvy, kterým knihovníci musí čelit, jsou reálné, komplexní a rozmanité. Vzhledem k rychle se rozvíjejícímu informačnímu prostředí knihovníci potřebují stále nové odpovědi, což vyžaduje nové perspektivy, nástroje a přístupy.“

(Designové myšlení pro knihovny, Ideo, str. 9)

Partnerskou knihovnou projektu je Knihovna v Třinci.

Co děláme

Nabízíme nástroje

Inspirujeme se nejmodernějšími designovými nástroji a metodami (například Human-Centered Design, Social Innovation Sense-Making, Design Sprint, apod.) a přizpůsobíme je potřebám knihoven. Pomůžeme také knihovnám nastavit systém měření dopadů u vybraných projektů a posílit tak jejich postavení při získávání další podpory.

Inkubátor a akcelerátor

K vybraným projektům z knihoven přivedeme energii a podporu dalších lidí či organizací, zkušených mentorů, odborníků či donorů. Více než stovka knihovníků za dva roky projde takto sestaveným programem.

Propojujeme

Zprostředkujeme knihovnám inspiraci a zkušenosti z fungujících projektů u nás i v zahraničí. Podpoříme sdílení know-how. Propojjíme knihovníky s relevantními odborníky na problematiku vyloučení.

Výzkum

Společně s knihovnami a dalšími stakeholdery mapujeme potřeby a příležitosti.

Co nás zajímá

služby 100%
komunitní knihovna 70%
design 90%
inkluze 80%

Tým

Eliška Bartošová

vedení

Ladislava Suchá

odborná garance

Tomáš Štefek

inkubátor

Lucie Karmová

akcelerátor

Eva Víchová

komunita

Jiřina Svitáková

evaluace

Roman Novotný

evaluace

Kateřina Hošková

administrativa

Barbora Fukárková

studentská stáž