Inkubátor sociálních inovací v knihovnách

Navrhněte skvělou službu, která zlepší životy. Navrhněte ji ve spolupráci s uživateli, s lidmi a organizacemi, které o ni mají zájem a pomohou vám. Navrhněte ji tak, aby byla opravdu využívaná a udržitelná, tak, že se při tom mnohé naučíte.

Staňte se designéry knihovních služeb

Projdete procesem designování služeb, který používají nejúspěšnější organizace světa, a naučíte se tomu také. Budete rozvíjet svůj nápad, podnět vašich uživatelů, řešit společenský nebo komunitní problém ve vaší obci. V rozmezí 3 týdnů strávíte 5 dní v Brně se svým mentorem, s experty a s kolegy z jiných knihoven. Odnesete si promyšlený návrh nové služby, připravené k realizaci.

Přihlásit se může kdokoli

Program je otevřený všem veřejným knihovnám v ČR, na její velikosti nezáleží. Přijímáme 3 až 5 členné týmy, jejich složení se v průběhu nesmí měnit. Malá knihovna může tým doplnit třeba o spřízněného zastupitele nebo kohokoli důležitého pro komunitu. Větším knihovnám doporučujeme poslat i někoho z managementu.

Co je to sociální inovace?

V inkubátoru můžete pracovat na čemkoli, co vychází z opravdových potřeb lidí a komunit v okolí vaší knihovny. Na všem, co lidem zkvalitní a usnadní život, co pomůže jejich plnohodnotnému zapojení do společnosti. Inspiraci můžete získat třeba v našem blogu (příklady sociálních inovací, nejčastější otázky), nebo tím, jak podobné problémy řeší v jiných knihovnách.

Jak se zapojit

Zpracujte a odešlete přihlášku. Její vyplnění je první krok designového procesu. Zamyslíte se při tom nad otázkami, kterými se při vývoji nové služby začíná. Zodpovědět si je pro vás bude užitečné, i kdybychom se v inkubátoru nakonec nepotkali. Ujasníte si díky nim na co se soustředit, pro koho a proč své služby vytvářet nebo inovovat, s kým a proč spolupracovat.

Přihlaste svou knihovnu

Výzva k přihlašování, s přesnými instrukcemi, bude vyhlášena 19. 3. 2018. Dejte nám vědět, že nad přihláškou uvažujete, a my vám 19. 3. vyhlášení výzvy připomeneme.


Mám o inkubátor zájem, pošlete mi přihlášku a další instrukce.


Pomůžeme vám

V průběhu března a dubna pořádáme ve všech krajích workshopy „Jak si hledat spojence a nebýt na to sami“, které  vám pomocí metody komunitního mapování pomohou podívat se na vazby mezi různými aktéry komunitního i veřejného života ve vaší obci a společně hledat smysl vzájemné spolupráce. Workshop vám také významně pomůže se zpracováním přihlášky.

Chcete-li se workshopu zúčastnit, kontaktujte svou krajskou knihovnu, která vám poskytne organizační informace (místo konání apod.) a příjme vaši přihlášku na workshop.

datum kde workshop proběhne
15. 3. Moravská zemská knihovna
20. 3. Krajský úřad Středočeského kraje
26. 3. Krajská vědecká knihovna v Liberci
27. 3. Jihočeská vědecké knihovna v Českých Budějovicích
28. 3. Knihovna města Ostravy
3. 4. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
4. 4. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
5. 4. Krajská knihovna v Pardubicích
11. 4. Krajská knihovna Karlovy Vary
12. 4. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
16. 4. Vědecká knihovna v Olomouci
17. 4. Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
18. 4. Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem

 

Získáte nápady, dovednosti, kontakty a skvělou službu

  • Získáte sérii 5 workshopů, založených na metodách designu služeb,
  • individuálního mentora, který vás bude celým programem provázet,
  • spoustu nápadů, umění pracovat s nimi a vytěžit z nich co nejvíc,
  • dovednost a odvahu zjišťovat od lidí a komunit, co opravdu chtějí a potřebují,
  • schopnost odhalovat nové možnosti a opouštět ty, které se nevyplatí,
  • návrh nové životaschopné služby, vyzkoušený na uživatelích,
  • síť spojenců vaší knihovny a síť spřízněných kolegů z jiných knihoven,
  • možnost všechny tyto dovednosti znovu použít při práci na jiných službách vaší knihovny,
  • možnost postupu do Akcelerátoru (připravujeme), kde vám pro vaši službu pomůžeme získat partnera nebo investora.

 

Průběh inkubátoru

19. 3. 2018 vyhlášení výzvy
19. 3.–20. 4. sestavování a odesílání přihlášek, možnost konzultací
19. 3.–20. 4. (nepovinné) workshopy komunitního mapování v krajských knihovnách, které mají především menším knihovnám pomoci s přihláškami
20. 4. ukončení výzvy
23. 4.–7. 5. vyhodnocení přihlášek a vyhlášení výsledků
14. 5. DEN 1: práce s přihláškou a na vašem nápadu,
stanovení cílů budoucí práce
15. 5.–18. 5. čas na několik rozhovorů s kolegy v knihovně a s budoucími partnery
21. 5. DEN 2: zpracování rozhovorů, revize nápadů, plán malého uživatelského výzkumu
22. 5.–25. 5. čas na několik rozhovorů s budoucími uživateli vaší nové služby
28. 5. DEN 3: zpracování výsledků rozhovorů, navrhování řešení služby, výběr vítězného návrhu
29. 5. DEN 4: promýšlení služby, práce na jejím modelu, plán vyzkoušení služby na uživatelích
30. 5.–5. 6. čas na rozhovory o vašem návrhu služby s uživateli
6. 6. 2018 DEN 5: zpracování výsledků rozhovorů, revize návrhu služby, prezentace návrhu, plán dalšího postupu, oslava

 

Zaujalo vás to?

Dejte nám vědět, ozveme se vám.

 

Kontakt

 

O Tomášovi a jeho blog

728116416
stefek@phil.muni.cz

Pište, volejte, zastavte se! Tomáš zodpoví otázky, dodá informace i odvahu.