Inkubátor sociálních inovací v knihovnách

Navrhněte skvělou službu, která zlepší životy. Navrhněte ji ve spolupráci s uživateli, s lidmi a organizacemi, které o ni mají zájem a pomohou vám. Navrhněte ji tak, aby byla opravdu využívaná a udržitelná, tak, že se při tom mnohé naučíte.

Staňte se designéry knihovních služeb

Projdete procesem designování služeb, který používají nejúspěšnější organizace světa, a naučíte se tomu také. Budete rozvíjet svůj nápad, podnět vašich uživatelů, řešit společenský nebo komunitní problém ve vaší obci. V rozmezí 3 týdnů strávíte 5 dní v Brně se svým mentorem, s experty a s kolegy z jiných knihoven. Odnesete si promyšlený návrh nové služby, připravené k realizaci.

Přihlásit se může kdokoli

Program je otevřený všem veřejným knihovnám v ČR, na její velikosti nezáleží.

 • Tým z jedné knihovny, který chce rozvíjet a inovovat svou službu nebo aktivitu nebo pracovat na svém konkrétním záměru nové služby. Měl by mít alespoň tři členy. Zvláště větším knihovnám doporučujeme účast někoho z managementu.
 • Lidé z různých knihoven se zájmem o nějaké sociální (celospolečenské či lokální) téma. Z knihovny můžete vyslat 1-5 účastníků. My dle témat, jenž se budou objevovat v přihláškách (stejná či podobná), sestavíme meziknihovní designerské týmy.
 • Jednotlivci, které zajímá především design služeb a jeho metody. Ti doplní týmy, které řeší téma či službu, a mohou si tak projít procesem návrhem služby.
 • Vítáme také ne-knihovníky
  • například tým z jedné knihovny může být doplněn o zástupce zřizovatele nebo jiného partnera knihovny,
  • zástupci neziskových a dalších organizací mohou vyplnit přihlášku jako jednotlivci (dvojice) a zařadit se do  „meziknihovních týmů“.

Nemám vlastní téma ani tým, ale chci to zažít

Můžete se přihlásit k jednomu nebo více tématům, která v současnosti otevíráme:

 • Přístup k ověřeným informacím (Garant: MK Praha)
 • Knihovna jako aktivní aktér v komunitě (Garant: KISK FF MU)
 • Témata, která se objeví v přihláškách (budeme aktualizovat)

Z přihlášených zájemců sestavíme 10 řešitelských týmů.

FAQ k inkubátoru

Co je to sociální inovace?

V inkubátoru můžete pracovat na čemkoli, co vychází z opravdových potřeb lidí a komunit v okolí vaší knihovny. Na všem, co lidem zkvalitní a usnadní život, co pomůže jejich plnohodnotnému zapojení do společnosti. Inspiraci můžete získat třeba v našem blogu (příklady sociálních inovací, nejčastější otázky), nebo tím, jak podobné problémy řeší v jiných knihovnách.

Jak se zapojit?

Zpracujte a odešlete přihlášku. Zodpovědět si tento druh otázek pro vás bude užitečné, i kdybychom se v inkubátoru nakonec nepotkali. Ujasníte si díky nim na co se ve vaší knihovně soustředit, pro koho a proč své služby vytvářet nebo inovovat, nebo s kým a proč spolupracovat.

Přihlaste svou knihovnu


Vyplňte online přihlášku

* online přihlášku je nutné odeslat nejpozději v neděli 29.4. 2018 *
** vyplnění přihlášky zvládnete za jednu hodinu; můžete se jí rozhodnout věnovat, ale i více času a využít informace,
které jste v ní dali dohromady pro plánování programu a aktivit, promýšlení koncepce vaší knihovny apod.  **

Z přihlášených  sestavíme 10 týmů, které do inkubátoru postoupí. Výsledek vám dáme vědět nejpozději ve středu 9.5., pokusíme se připojit hutnou zpětnou vazbu. Můžete si také stáhnout přihlášku jako pracovní sešit (ve formátu Word), aby se vám nad ní lépe přemýšlelo, mohli jste pohodlně přepisovat a ladit. Nezapomeňte však hotový obsah následně přenést a odeslat prostřednictvím online přihláškyVýzva k přihlašování bude ukončena 25. 4. 2018.

Pomůžeme vám přihlášku připravit

 • Potřebujete konzultovat obsah přihlášky?
 • Nevíte, kterou z možností účasti si vybrat?
 • Chcete poradit, povzbudit, dovysvětlit …. ?
 • Kontaktujte Tomáš Štefka (728 116 416, stefek@phil.muni.cz).

 V inkubátoru získáte nápady, dovednosti, kontakty a skvělou službu

 • Získáte sérii 5 workshopů, založených na metodách designu služeb,
 • individuálního mentora, který vás bude celým programem provázet,
 • spoustu nápadů, umění pracovat s nimi a vytěžit z nich co nejvíc,
 • dovednost a odvahu zjišťovat od lidí a komunit, co opravdu chtějí a potřebují,
 • schopnost odhalovat nové možnosti a opouštět ty, které se nevyplatí,
 • návrh nové životaschopné služby, vyzkoušený na uživatelích,
 • síť spojenců vaší knihovny a síť spřízněných kolegů z jiných knihoven,
 • možnost všechny tyto dovednosti znovu použít při práci na jiných službách vaší knihovny,
 • možnost postupu do Akcelerátoru (připravujeme), kde vám pro vaši službu pomůžeme získat partnera nebo investora.

Co řekli o inkubátoru ti, co ho už zažili 

 • Co přínosného jsem si odnesl? 
  • Čím více rozhovorů, tím lépe porozumíme problematice.
  • Hlubší vhled pracovních metod.
  • Nápady,jak zvýšit počet návštěvníků knihovny.
 • V jakých situacích byste při své práci mohli použít metody, které jste si vyzkoušeli?
  • Při plánování menších i větších akcí a projektů, při spolupráci s ostatními kolegy.
  • Při zavádění nových služeb, akcí, ale při znovuoživování – předělávání těch stávajících – myslet více na uživatele, na jejich přání; přemýšlet, jak je oslovit …
 • Doporučili byste v tuto chvíli účast v inkubátoru svým kolegům ve své nebo i v jiných knihovnách?
  • Ano – seznámíš se se způsobem, jak svůj nápad, co by se mohlo dít v knihovně, uskutečnit.
  • Pro ty, co (metody) znají se nabízí prostor pro networking, změnu v pracovním stereotypu. Záleží na motivaci samotných účastníků.
  • Přihlaš se do inkubátoru, dozvíš se, jak se buduje komunitní knihovna!

 Průběh inkubátoru

Zaujalo vás to?

Pište, volejte, zastavte se! Tomáš zná odpovědi na na vše (k inkubátoru:),
dodává sebevědomí, posiluje radostné odhodlání a tiší obavy.

O Tomášovi a jeho blog
728 116 416
stefek@phil.muni.cz

Naši mentoři

Adam Hazdra

designér a inovační manažer v LMC

Začínal  v Newton Media. Poté jsem si dal pauzu a odjel studovat Innovation Management na Manchester Business School v Anglii. V analytické firmě IDC rozjížděl mezinárodní produkty, následně byl přes dva roky v Jihomoravském inovačním centru jako konzultant, pobyl v inovační agentuře Direct People a rok a půl re-designoval portál Jobs.cz. Od konce roku 2015 pro LMC hledá nové příležitosti a inovace na pozici Business Owner. Od roku 2013 učí na KISK FF Masarykovy univerzity design služeb.

Markéta Bočková

ředitelka Ústřední knihovny FF MU

Markéta Bočková se dlouhodobě věnuje projektovému managementu a řízení organizací. Vytvořila několik online kurzů k této problematice, vyučuje na KISK FF MU předměty k tomuto tématu. Nyní působí ve vedení Ústřední knihovny FF MU.

Martin Kopta

UX Research & Product Designer

Martin je uživatelský výzkumník a koncepční návrhář. Jako designer pracuje od roku 1997. Po odchodu ze Seznamu počátkem roku 2015 založil a provozuje testovací centrum Folimanka v pražských Nuslích. Pracuje jako produktový návrhář pro Energomonitor a učí na UX Akademii.

Petra Francová

ředitelka P3 – People, Planet, Profit

Působila jako ředitelka Asociace občanských poraden, následně působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Věnovala se několik let Nadaci rozvoje občanské společnosti a pracovala jako expertka pro Nový prostor. Následně vedla Novou ekonomiku (tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky) a v současné době vede vlastní firmu P3, která se věnuje sociálnímu podnikání.

Roman Hřebecký

designér v Pabeni.cz

Je facilitátor a lektor, váš tým provede design sprintem za novým produktem nebo službou, pomůže vám využít potenciál HCD nebo pochopit a zavést design thinking, máte-li data, pomůže vám z nich sestavit persony, připraví pro vás workshopy, kulaté stoly, sezení one to one se zaměřením na HR, nábor zaměstnanců, persony, marketingové přemýšlení, hodnoty značky či obsah webu.