O projektu Sociální inovace v knihovnách

Chceme knihovny podpořit v poskytování komunitních a sociálně-inovačních služeb. Užíváme přitom designové nástroje a metody.

Co (všechno) je sociální inovace?

V mnoha komunitách po celém světě jsou veřejné knihovny stále jediným místem, kde může každý, bez ohledu na vzdělání či dovednosti, získat přístup k informacím. Knihovny jsou již dlouho zakořeněny v rozvoji měst, obcí a znalostní ekonomiky. (…) Ačkoliv jsou knihovny životně důležité, mnohé z nich zůstávají nevyužité a mají omezené rozpočty a zdroje. Výzvy, kterým knihovníci musí čelit, jsou reálné, komplexní a rozmanité. Vzhledem k rychle se rozvíjejícímu informačnímu prostředí knihovníci potřebují stále nové odpovědi, což vyžaduje nové perspektivy, nástroje a přístupy.“Designové myšlení pro knihovny, Ideo, str. 9)

Na KISKu se inovacím a designu služeb v knihovnách, neziskovém i veřejném sektoru věnujeme od roku 2011 (Partnerská síť informačních profesionálů, Libdesign, designová studijní specializace,…).

Partnerskou knihovnou projektu je Knihovna v Třinci.

Průběžné zprávy projektu:
První průběžná zpráva
Druhá průběžná zpráva
Třetí a čtvrtá průběžná zpráva

Evaluační plán projektu

Co děláme

Nabízíme nástroje

Inspirujeme se nejmodernějšími designovými nástroji a metodami (například Human-Centered Design, Social Innovation Sense-Making, Design Sprint, apod.) a přizpůsobíme je potřebám knihoven. Pomůžeme také knihovnám nastavit systém měření dopadů u vybraných projektů a posílit tak jejich postavení při získávání další podpory.

Inkubátor a akcelerátor

K vybraným projektům z knihoven přivedeme energii a podporu dalších lidí či organizací, zkušených mentorů, odborníků či donorů. Více než stovka knihovníků za dva roky projde takto sestaveným programem.

Propojujeme

Zprostředkujeme knihovnám inspiraci a zkušenosti z fungujících projektů u nás i v zahraničí. Podpoříme sdílení know-how. Propojjíme knihovníky s relevantními odborníky na problematiku vyloučení.

Výzkum

Společně s knihovnami a dalšími stakeholdery mapujeme potřeby a příležitosti.

Kolegové z praxe o sociálních inovacích

 "Knihovny mají možnost pomocí sociálních inovací dostat do rukou nástroj (s otestovanou funkčností), který pomůže těmto institucím nalézt nově svou smysluplnou pozici v místě. (...). Pro celou řadu dalších knihoven to však může být příležitost jak nabrat "druhý dech" a stát se pro obyvatele města (popř. jejich komunity) atraktivní a život obohacující institucí. Knihovníci se prostřednictvím sociálních inovací mohou nad svou prací nově zamyslet a dát jí nový rozměr a směr."

 " Sociální podnik, sociální služba je v knihovně poměrně snadno realizovatelná, pokud s tím souhlasí (a podporuje to) zřizovatel, pokud knihovna má vyškolený a motivovaný personál (...). (...) domnívám se, že akcent na kulturu a vzdělávání bude i do budoucna stále více konfrontován s důrazy sociálními, jak to začíná být běžné ve vyspělých evropských zemích."

" Z mého pohledu knihovnice pojem sociální inovace v knihovnách znamená jediné: knihovna by měla být přístupná všem uživatelům bez rozdílu jejich sociálního zařazení ve společnosti. Knihovny by měly hledat stále nové způsoby a možnosti, jak se otevřít a "přitáhnout" do svých prostor právě např. i sociálně slabší nebo nějakým způsobem odlišné skupiny lidí. Je třeba se zapojovat do různých projektů a kreativně připravovat akce, které by k sociální inovaci přispěly. S tím podle mě samozřejmě souvisí také patřičné vzdělávání knihovníků."

Co nás zajímá

služby 100%
komunitní knihovna 70%
design 90%
inkluze 80%

Tým

Eliška Bartošová

vedení

Ladislava Suchá

odborná garance

Tomáš Štefek

inkubátor

Bára Buchtová

akcelerátor

Eva Víchová

komunita

Jiřina Svitáková

evaluace

Roman Novotný

evaluace

Naši mentoři

Petra Štěpánková

User Researcher

Adam Hazdra

designér a inovační manažer v LMC

Markéta Bočková

ředitelka Ústřední knihovny FF MU

Martin Kopta

UX Research & Product Designer