Článek v DUZE: Knihovny sociálně-inovativní

Česká republika disponuje nejhustší sítí knihoven na světě. Knihovna se často nachází i v nejmenších obcích a stává se tak často vedle hospody nebo radnice jediným místem, kde lze provozovat jakoukoliv veřejnou službu pro obyvatele obce. Sama instituce knihovny je už nějakou dobu i knihovníky a knihovnicemi samotnými vnímána jako místo, jehož účelem není pouze půjčování knih uživatelům, ale i podpora lokální komunity a propojování různých společenských skupin mezi sebou. Právě tuto druhou, sociálně inovativní a komunitní roli se snažíme na KISKu pomocí metodologického rámce designového myšlení podpořit.

Přečtěte si celý článek Romana Novotného v knihovnickém časopisu DUHA