7 situací, které zvládnete lépe s komunitním mapováním – pozvánka na workshopy

Většina knihovníků dokonale zná „své místo“ – obec či město, kterému naše knihovna slouží.

 • Nosíme v hlavě všechny ty místní akce a jejich pořadatele, obecní schůze, tradiční setkání a kontakty na různé osobnosti naší komunity.
 • Snažíme se myslet na všechny, s kterými chceme spolupracovat – od učitelů a umělců, přes místní podnikatele či úřady (práce) až po profesní knihovnické skupiny.
 • Zkoušíme si udržet aktuální přehled v pomyslné mapě všech organizací, spolků a skupin, které pro naši knihovnu jsou – či mohou být – důležité.
 • Víme jistě, koho v místní komunitě se konkrétní služba naší knihovny dotýká a jak …

Participativní komunitní mapování

Děláme to bezděčně každý den. Vytváříme si v hlavách místní mapu, díky které knihovna „zapadá do obce“.

Aniž si to vždy plně uvědomujeme, na kvalitě té mapy může záležet mnohé – od výše rozpočtu, přes návštěvnost našich akcí až po to, zda skutečně řešíme problémy své komunity a také pracujeme s jejím potenciálem, nebo vytváříme služby spíše „pro sebe“.

Problematická je tato intuitivní, osobní, vnitřní mapa ze dvou důvodů. Jednak počet dílků se pohybuje mezi několika desítkami a stovkami a přehled o nich vlastně není možné udržet, aktualizovat a využívat, jak bychom potřebovali (a tak efektivně, jak si myslíme, že to děláme). Druhá věc je, že každý z knihovníků (i dalších aktérů kolem knihovny) má v hlavě vždy jen kousek mapy. Až její zviditelnění a společné (participativní) skládání nám ji ukáže celou.

Aldo de Moor vytvořil jednoduchou metodu, která ukazuje, jak se s úkolem vyrovnat – participativní komunitní mapování.

7 situací, ve kterých vám bude s participativním mapováním lépe

 1. Jednání se zřizovatelem. Ať už jednáte o výši rozpočtu, nebo připravujete novou službu, u které potřebujete podporu či „posvěcení“ zřizovatele (např. sociální podnik jako kavárna či vydavatelství), jste na tom s mapou o mnoho lépe. Máte k dispozici argumenty a také vizualizaci situace.
 2. Hledání partnerů pro spolupráci. S mapou je jasnější, v kterých oblastech knihovna partnery v místě má či postrádá. Napovídá, koho a kde hledat či na koho nezapomínat a hýčkat si jej (tj. o koho se např. hodně z našich služeb již opírá).
 3. Prostor, finance, odborníci …. a další věci, které nám v knihovně chybí. Mapa pomůže identifikovat, na koho v obci se obrátit, abychom si chybějící získali. A samozřejmě také na to, co můžeme nabídnout my.
 4. Sociální služby. Bavíme-li se o komunitní knihovně a sociálních inovacích, nutně narazíme na bod, kdy se knihovna musí rozhodnout, zda daná služba či aktivita do knihovny patří, a která už je „starostí někoho jiného“. Toho „jiného“ vám také může pomoci najít mapa. Knihovna se pak může např. stát partnerem iniciativy a nemusí ji sama realizovat.
 5. Propojování. Knihovny mají obrovský potenciál propojovat lidi a myšlenky ve svých komunitách. Bezesporu se shodneme na tom, že první krok představuje inventura ve vlastním „znalostním skladu“ a důkladné zmapování okolí. Aldova metoda mapování je navíc participativní, to znamená, že v další fázi může knihovna přizvat k zdokonalování a dokreslování mapy i další lidi z komunity (zřizovatele, zástupce různých spolků apod.).
 6. Zviditelnění. Dostanou-li se informace z hlav knihovníků a dalších aktérů na papír či obrazovku, snadněji pak lze překlenout mateřské dovolené či nástup nových zaměstnanců, kteří se rychle zorientují.
 7. Mapování jako služba. A nakonec knihovna může mapování nabízet jako svébytnou službu zřizovateli a dalším organizacím. Úplně klidně o ní lze uvažovat jako o klasické informační službě, vždyť se nejedná o nic jiného než o sběr informací (o komunitě, obci), jejich kategorizaci a vizualizaci.

Zastavte se: workshopy ve všech krajských knihovnách ČR (březen-duben 2018)

V průběhu března a dubna pořádáme ve všech krajích workshopy Jak si hledat spojence a nebýt na to sami, kde si mapování vyzkoušíme.

Chcete-li se workshopu zúčastnit, kontaktujte svou krajskou knihovnu, která vám poskytne organizační informace (místo konání apod.) a příjme vaši přihlášku na workshop.

datum kde workshop proběhne
15. 3. Moravská zemská knihovna
26. 3. Krajská vědecká knihovna v Liberci
27. 3. Jihočeská vědecké knihovna v Českých Budějovicích
28. 3. Knihovna města Ostravy
3. 4. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
4. 4. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
6. 4. Krajská knihovna v Pardubicích
10. 4. Národní knihovna ČR (zajišťuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně)
11. 4. Krajská knihovna Karlovy Vary
12. 4. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
16. 4. Vědecká knihovna v Olomouci
17. 4. Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
18. 4. Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem

S kým se na workshopech potkáte

Lektoři workshopů se učí mapování přímo od tvůrce metody Aldo de Moora.