Ohlédnutí za inkubátory sociálních inovací 2018

Historicky první inkubátor sociálních inovací: Praha a Brno

Inkubátor I. probíhal v dubnu 2018 jako pilot v Městské knihovně v Praze (pouze pro knihovníky z MKP), druhý inkubátor – otevřený pro všechny knihovny – v květnu v Brně. 

Do brněnského běhu se přihlásilo se 12 skupin zájemců z 11 knihoven.

Oba inkubátory byly připraveny jako pětidenní, ve formě celodenního setkání 1x týdně s jedním dvojdnem (1, 2, 3+4, 5).  V brněnském inkubátoru vzniklo 15 prototypů služeb nebo aktivit.

Inkubátorům předcházela série workshopů v krajských knihovnách s názvem “Jak si hledat spojence a nebýt na to sami”, kde jsme se učili mapovat lokální témata a potřeby.

Z pražského inkubátoru

“Nevěděli jsme, že jsme tak dobří.”

Z brněnského inkubátoru

“Mluvit s lidmi je super!”

Co se dělo v inkubátoru sociálních inovací?

1. řešili jsme sociální téma nebo službu (sociální inovaci)
2. hledali jsme a zapojovali stakeholdery
3. mluvili jsme s uživateli
4. chrlili jsme nápady na řešení
5. vybírali ta nejlepší
6. vytvářeli model služby
7. testovali vše na lidech

To vše pod mentorským vedením zkušených designérů.

Co ještě řekli účastníci: co přínosného jste si odnesli?

Inkubátor mě posunul nejen v mém profesním životě, ale i v mém osobním vidění lidí okolo mne.

Prototyp a řadu nápadů pro jeho další variace.

Začínám tomu procesu rozumět (doufám). Přijdu s myšlenkou, předložím ji nadřízeným, ti mě někam nasměrují. Pak jdu za uživateli a ti mi vysvětlí, co potřebují. Má to logiku. Díky.

Více fotografií?