Článek v DUZE: Tři role knihovny, myslíme-li na sociální inovace

V rámci projektu Sociální inovace v knihovnách, který realizuje Kabinet informačních studií a knihovnictví v Brně za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), se pokoušíme porozumět možnostem sociálních inovací ve specifickém prostředí veřejných knihoven. Chceme podpořit knihovny ve snaze přivést představu sociální inovace do jejich praxe v podobě služeb, akcí, programů a aktivit, které mají dobrý vliv na společnost.

Příkladem sociálně-inovačních aktivit českých knihoven můžou být biblioterapeutické programy Knihovny Kroměřížska a Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Do kategorie sociálních inovací se vejde také celá řada aktivit, které knihovny dlouhodobě nabízí zejména seniorům, matkám na rodičovské dovolené, dětem a mládeži. Tyto aktivity knihovny zároveň často označují jako “komunitní činnost”.

V projektu vnímáme tři základní vrstvy sociální inovace, které jsou pro knihovny relevantní, pokusím se je nyní krátce představit.

Čtěte celý článek od Evy Víchové v knihovnickém časopisu DUHA