Nová grantová výzva pro sociální inovace v knihovnách: získejte až 6 milionů na vylepšení vašich služeb

Nabízí vaše knihovna službu, která pomáhá řešit nějaký sociální problém? Chcete zjistit, zda tato služba skutečně funguje? Máte odhodlání stále se učit a zavádět změny do praxe? Jste ochotni provést zásadní změny ve vaší knihovně?

Právě vaší knihovně může pomoci nová výzva Ministerstva práce a sociálních věci, která je vhodná pro příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji. MPSV na problematiku sociálních inovací rozhodlo alokovat celkem 50 milionů korun, přičemž maximální výše celkových výdajů jednotlivých projektů je 6 milionů korun, minimální výše pak 1 milion korun.

Cílem výzvy č. 083 je upravit či vytvořit novou službu pro vaše uživatele tak, aby opravdu řešila jejich potřeby. Postupovat budete zhruba v těchto na sebe navazujících fázích:

  • zjišťování potřeb uživatelů,
  • testování prototypů,
  • zavedení služby,
  • zhodnocení služby,
  • úprava služby na základě aktuálních potřeb uživatelů.

Výzva klade důraz na:

  • Respekt k vašim uživatelům a jejich schopnostem. Cílová skupina se musí aktivně podílet na vývoji služby, kterému předchází zjišťování jejich potřeb.
  • Empatii a schopnost naslouchání. Abyste mohli hledat řešení problémů lidí, kteří navštěvují vaši knihovnu, potřebujete vědět, co je jejich prvotní potřeba – kdybychom použili metaforu, tak můžeme říct, že potřebujete vědět, že si klient chce pověsit obraz, ne že si chce koupit vrtačku.
  • Ochotu učit se ze zkušenosti druhých a z daného stavu vědeckého poznání. Není třeba se tvářit, že jste první, kdo podobný problém řeší. Právě naopak – schopnost učit se od ostatních je pro vás výhodou.
  • Evaluaci a učení se. Intuice a vlastní zkušenosti nemusí vždy stačit. Pokud chceme vědět, zda a proč věci fungují, je třeba aktivně a neustále zjišťovat, zda tomu tak opravdu je, a službu upravovat na základě získané zpětné vazby.

Výzvu je možné podávat až do září příštího roku, musí jí však předcházet konzultace s ministerstvem. Ty budou probíhat v termínech 6. 12. 2018, 20. 12. 2018 a 10. 1. 2019, proto je dobré s návrhem projektu příliš nezahálet. Projekt Sociální inovace v knihovnách vám nabízí podporu při sestavování projektu i ve fázi realizace – ozvěte se nám na bartosova@phil.muni.cz.

Více podrobností o výzvě najdete na webu Evropského sociálního fondu:

https://www.esfcr.cz/vyzva-083-opz