TIP Elišky Bartošové: Debaty s pamětníky a audiovizuální výukové lekce

Zdroj: https://www.jsns.cz/lekce

Přemýšlíte jak přiblížit vašim čtenářům celospolečnská témata? Využijte Audiovizuální výukové lekce zdarma na webu Jednoho světa na školách.

Zabývají se následujícími tématy:

  • Lidská práva
  • Globální rozvojové vzdělávání
  • Sociální problematika
  • Moderní československé dějiny
  • Občanská angažovanost
  • Mediální vzdělávání
  • Filmová výchova
  • Životní prostředí
  • Výuka jazyků
  • Přírodní vědy

Lekce sestávají z filmu, výukových materiálů a doprovodných a doporučených materiálů, jsou určeny primárně pro učitele, ale stejně tak je můžete využít i v knihovně. (Některé materiály jsou dostupné až po registraci, ale ta je jednoduchá.)

Jeden svět na školách k tomu dělá semináře pro učitele a v zásadě je podle Ester Pěkné možné obsadit nějaké místo zaměstnancem knihovny. Pokud by se sešlo třeba 20 lidí naráz, uspořádali by speciální seminář pro knihovny. (Ozvěte se mi, kdybyste měli zájem.)

A ještě mám od Ester Pěkné jeden tip: v rámci projektu Měsíc filmu na školách jezdí pamětníci debatovat do škol. Na webu JSNŠ mají mapu zapojených škol. Pokud byste měli zájem pozvat na besedu prověřeného řečníka – pamětníka, můžete si v mapě vybrat školu podle regionu a zjistit od školy, kdo z pamětníků se jim osvědčil.

Znáte? Máte zkušenost? Napište nám ji do diskuze, aby si ji mohli přečíst i ostatní.

Krásný den!
Eliška Bartošová

__________________________

Odkazy: