Z médií – Mapping the social innovation ecosystems around public libraries together: the Czech connection(s)

„Veřejné knihovny jsou základními kameny občanské společnosti. Jsou takovým „třetím místem“, kde se občané schází, informují, učí se, formulují a sdílí sví názory. Ve stále větší míře jsou však veřejné knihovny považovány i za místo pro setkání a spolupráci mnoha komunit, které tvoří bohatost a rozmanitost jednotlivých měst. Díky tomu dostávají veřejné knihovny nové společenské role jako např. městské laboratoře a stávají se katalyzátory sociálních inovací.“

Píše Aldo de Moor na svém blogu Making CommunitySense.

Čtěte celý jeho příspěvek v Angličtině