Mapa aktivit, kterými knihovny posilují náš vztah k místu, kde žijeme

Z iniciativy podsekce komunitních knihoven, působící v rámci Sekce veřejných knihoven SKIP, v rámci projektu Lokálka vznikla mapa aktivit knihoven zaměřených na lokální či regionální historii, zvyky, tradice.

Základní pohled do mapy mě osobně připomíná ptáčka, ale není moc přehledný.

Proto jsem nachystala ještě jiné pohledy.

Které knihovny jsou zapojené ukazuje knihovny na geografické mapě.

Jakými aktivitami knihovny posilují vztah k místu se soustředí na výčet aktivit a forem pro inspiraci, jakými způsoby se dá k lokální hitorii přistoupit.

Mapa aktivit, jejich forem a knihoven ukazují k tomu navíc pořádající knihovnu, abyste věděli, od koho můžete čerpat inspiraci.

Koho knihovny zapojují obsahuje partnery aktivit knihoven, pro inspiraci, koho všeho se můžete pokusit zapojit u vás.

Každý prvek mapy si můžete rozkliknout, pokud jsme měli o akci dodatečné informace, najdete je v popisu prvku, jako například v případě questu knihovny v Rožnově pod Radhoštěm Rožnovská struha nebo poznávací stezky po zaniklých vsetínských hostincích.

Chcete svou akcí zaměřenou na lokální historii, zvyky, tradice, rodáky, apod. prostřednictvím mapy inspirovat další knihovny? Vyplňte jednoduchý formulář.   

Mapu v současné době provozuje pro podsekci komunitních knihoven projekt Sociální inovace v knihovnách KISK, FF MU. Pokud se osvědčí jako vhodný nástroj pro sdílení dobré praxe, PR a advokacii knihoven, apod. bude po skončení projektu převedena na dalšího provozovatele.

S jakýmikoliv dotazy, náměty, doporučeními, se prosím obracejte na Elišku Bartošovou.