Inkubátor sociálních inovací v knihovnách

Navrhněte službu, která zlepší životy. Navrhněte ji ve spolupráci s uživateli, s občany, s komunitami a s organizacemi, které o ni mají zájem a pomohou vám. Navrhněte ji tak, aby byla opravdu využívaná a udržitelná, tak, že se při tom hodně naučíte.

Co je Inkubátor?

 • Individualizovaný mentorský vzdělávací program
  Získáte nejméně 40 hodin (5 workshopových dní) individuální péče expertního mentora a další čas podpory ze strany Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU.
 • Možnost pracovat na zvyšování návštěvnosti knihovny
  Jedním ze způsobů, jak si zajistit příliv uživatelů, je spolupracovat přímo s nimi, zapojovat je a zajímat se o jejich potřeby. Právě takovým postupem vás povedeme.
 • Nástroj pro navržení úspěšných a trvale udržitelných služeb
  Ve spolupráci s uživateli navrhnete službu, opřenou o důkazy toho, že ji lidé opravdu chtějí. Celý proces pak budete schopni opakovat na jakékoli jiné aktivitě knihovny.
 • Místo vzájemné inspirace
  Při práci se budete potkávat s kolegyněmi a kolegy z jiných knihoven, se kterými se budete vzájemně dělit o své zkušenosti, a poskytovat si zpětnou vazbu.

Co je to sociální inovace?

Cokoli, co vychází z opravdových potřeb lidí a komunit v okolí vaší knihovny i uvnitř knihovny. Vše, co lidem zkvalitní a usnadní život, co pomůže jejich plnohodnotnému zapojení do společnosti. Inspiraci můžete získat třeba v našem blogu (příklady sociálních inovací, nejčastější otázky).

S čím vám Inkubátor může pomoci?

Díky individuálnímu nastavení a přístupu mentorů jde o program, který vám může pomoci s jakýmkoli problémem, který jako knihovna chcete nebo potřebujete řešit. Toto řešení může pomáhat občanům v různých oblastech života, ale také knihovně samotné.

Díky Inkubátoru můžete

 • posílit roli knihovny v obci i v očích zřizovatele, zvýšit její důležitost v životech občanů a být jim ještě užitečnější než doposud,
 • posilovat komunitní život obce a města,
 • pracovat na vlastním nápadu nebo záměru, ať jde o zcela novou službu nebo zkvalitňování stávajících služeb,
 • podílet se na řešení nějakého lokálního nebo společenského problému,
 • řešit vlastní prostředí knihovny, např. rozvoj týmové práce, komunikace v organizaci, inovativnosti nebo firemní kultury,
 • projít procesem navrhování služeb tak, jak to dělají nejúspěšnější knihovny světa.

Co se můžete naučit?

 • Navazovat partnerství s jinými organizacemi a kýmkoli, kdo vám může pomoci.
 • Oslovovat a zapojovat lidi, kteří do knihovny zatím nechodí.
 • Zjišťovat, co lidé opravdu potřebují, provádět uživatelský výzkum a poučit se z něj.
 • Odhalovat nové možnosti a opouštět řešení, která se nevyplatí.
 • Pracovat týmově na projektu, podporovat komunikaci uvnitř knihovny i navenek.
 • Být kreativní, efektivní, experimentovat, postupovat “na jistotu”, neustále zlepšovat knihovnu i sebe a užít si to.

Jak se můžete zapojit?

 • Knihovna může vyslat vlastní, minimálně tříčlenný tým, což jí umožní pracovat na svém vlastním záměru.
 • Zapojit se mohou také jednotlivci, kteří budou pracovat v týmu s kolegy z jiných knihoven na společně dohodnutém tématu.
 • Tým můžou poskládat také spřátelené či blízké knihovny.
 • K účasti je možné přizvat také “externisty” (zástupce partnera, spolku, komunity, neziskovky, příspěvkové organizace, aktivního občana a další) nebo zástupce zřizovatele.
 • Středním a větším knihovnám doporučujeme účast zástupce managementu.

Protože chceme program zpřístupnit co nejširšímu spektru knihoven, včetně malých, hledáme způsob, jak program přinést co nejblíže k vám. V současnosti zjišťujeme zájem knihoven napříč republikou, a podle výsledků bude program v průběhu května až října probíhat v krajích, ve kterých bude zjištěna největší poptávka.

Chcete se zúčastnit?

První vlna sběru zájmu o účast v Inkubátoru byla letos ukončena. Na jejím základě budeme v červnu tohoto roku organizovat inkubační programy pro knihovny Karlovarského a Ústeckého kraje. Pokud jste z těchto nebo blízkých krajů, a máte zájem zúčastnit se, napište nám prosím na adresu  stefek@phil.muni.cz.

V podzimních měsících tohoto roku však budeme organizovat ještě jeden inkubační program. Složení účastníků i místo jeho konání je stále otevřené, a svým zájmem jej můžete ovlivnit! Proto neváhejte. Nejméně do konce června se stále můžete do Inkubátoru přihlásit.

Využijte prosím tento krátký formulář, a my se Vám ozveme.

Chcete se dozvědět ještě víc?

Kontaktuje Tomáše Štefka: stefek@phil.muni.cz, 728 116 416

Víte o nějaké knihovně, které by se Inkubátor mohl hodit?

Pozvěte ji. Můžete jí Inkubátor představit pomocí pozvánky, kterou si můžete stáhnout zde.


Co se může stát po Inkubátoru?

Budeme vám nabízet další konzultace při realizaci vašeho záměru, na kterém jste pracovali. Následně se můžete se zúčastnit programu Akcelerátor sociálních inovací, který vašemu záměru dodá konkrétní potřebnou pomoc.

Co se v rámci Inkubátoru stalo vloni?

Inkubátorem sociálních inovací prošlo 45 pracovnic a pracovníků různých typů knihoven z různých pozic a oddělení. V týmech navrhovali služby, představující např. spolupráci s dětským domovem, mezigenerační aktivity, služby podporující mládež, hledající první pracovní příležitosti, seniory, nezaměstnané, služby související s vytvářením prostoru pro vlastní aktivity uživatelů a komunit, nebo s přístupností prostor knihovny hendikepovaným a další.

Co o programu řekli jeho účastníci?

 • „Dá se udělat kus práce. Jsme dobří.“
 • „Mám větší důvěru v tým a v sebe sama.“
 • „Vytržení z běžného pracovního stereotypu.“
 • „Je dobré znát co nejdříve reakce uživatelů, abychom nešli špatným směrem.“
 • „Čím více rozhovorů, tím lépe porozumíme problematice.“
 • „Použijeme při zavádění nových služeb, ale i při předělávání těch stávajících.“
 • „Změnilo to moje přemýšlení, ne vždy stačí mít jen řešení.“
 • „Jiná zkušenost, nový úhel pohledu, inspirace.“
 • „Inkubátor mě posunul nejen v mém profesním životě, ale i v mém osobním vidění lidí okolo mne.“
 • „V podstatě lze tento typ práce aplikovat na cokoli, jen figurky a téma se mění.“
 • „Odnesla jsem si, že dělat chyby není špatné, člověka to může naopak posunout správným směrem.“
 • „Nemyslete si, že vaše uživatele dobře znáte.“
 • „Nápady, jak zvýšit počet návštěvníků knihovny.“

Kolik to stojí?

Program je v roce 2019 finančně podpořen z ESF, a proto je účastníkům ze všech knihoven v ČR nabízen zdarma.

Zaujalo vás to?

Napište nám, s čím by vám inkubátor mohl pomoci v tomto formuláři.
Nebo pište, volejte, zastavte se!
Tomáš zná odpovědi na vše (k inkubátoru :),
dodává sebevědomí, posiluje radostné odhodlání a tiší obavy.

O Tomášovi a jeho blog
728 116 416
stefek@phil.muni.cz

Naši mentoři

Adam Hazdra

designér a inovační manažer v LMC

Začínal  v Newton Media. Poté jsem si dal pauzu a odjel studovat Innovation Management na Manchester Business School v Anglii. V analytické firmě IDC rozjížděl mezinárodní produkty, následně byl přes dva roky v Jihomoravském inovačním centru jako konzultant, pobyl v inovační agentuře Direct People a rok a půl re-designoval portál Jobs.cz. Od konce roku 2015 pro LMC hledá nové příležitosti a inovace na pozici Business Owner. Od roku 2013 učí na KISK FF Masarykovy univerzity design služeb.

Markéta Bočková

ředitelka Ústřední knihovny FF MU

Markéta Bočková se dlouhodobě věnuje projektovému managementu a řízení organizací. Vytvořila několik online kurzů k této problematice, vyučuje na KISK FF MU předměty k tomuto tématu. Nyní působí ve vedení Ústřední knihovny FF MU.

Martin Kopta

UX Research & Product Designer

Martin je uživatelský výzkumník a koncepční návrhář. Jako designer pracuje od roku 1997. Po odchodu ze Seznamu počátkem roku 2015 založil a provozuje testovací centrum Folimanka v pražských Nuslích. Pracuje jako produktový návrhář pro Energomonitor a učí na UX Akademii.

Petra Francová

ředitelka P3 – People, Planet, Profit

Působila jako ředitelka Asociace občanských poraden, následně působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Věnovala se několik let Nadaci rozvoje občanské společnosti a pracovala jako expertka pro Nový prostor. Následně vedla Novou ekonomiku (tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky) a v současné době vede vlastní firmu P3, která se věnuje sociálnímu podnikání.

Roman Hřebecký

designér v Pabeni.cz

Je facilitátor a lektor, váš tým provede design sprintem za novým produktem nebo službou, pomůže vám využít potenciál HCD nebo pochopit a zavést design thinking, máte-li data, pomůže vám z nich sestavit persony, připraví pro vás workshopy, kulaté stoly, sezení one to one se zaměřením na HR, nábor zaměstnanců, persony, marketingové přemýšlení, hodnoty značky či obsah webu.