SOCIÁLNÍ INOVACE V KNIHOVNÁCH 2019

Konference proběhla 29.–31. ledna 2019 v Praze.

Materiály (fotografie, video, prezentace aj.) a výstupy z workshopu k bezdomovectví naleznete na blogu.

Příští ročník konference bude začátkem února 2020.


Smyslem konference je hledat odpovědi na otázku: Jak mohou knihovny úspěšně vytvářet a rozvíjet služby zaměřené na komunity a sociálně vyloučené skupiny? Budeme je hledat společně se čtyřmi lektory a jedenácti řečníky z knihoven, občanského sektoru, veřejné správy a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Harmonogram 29.-31.1. 2019

 • V úterý 29. ledna proběhne zážitkový diskuzní workshop „Knihovny a lidé bez domova“.
 • Ve středu 30.ledna je konferenční den.
 • Ve čtvrtek 31. ledna se uskuteční workshop „Komunitní koordinátor“ a interaktivní seminář „Jak se mohou knihovny zapojit do sociálního podnikání“.

Můžete se  se zúčastnit všech tří dní, nebo pouze vybraných částí. Pokud s námi budete celé tři dny, zajistíme vám a uhradíme ubytování.


Registrujte se


Program

Úterý 29.1. 2019

Workshop Knihovny a lidé bez domova

– Kapacita workshopu je naplněná – 

Nejprve absolvujeme prohlídku Prahy se sociálním podnikem Pragulic. Jeho průvodci se rekrutují z těch, kteří žili či stále žijí na ulici. Prohlídka je zcela bezpečná. Na stránkách Pragulic si můžete přečíst Jak se na prohlídce chovat a další užitečné informace. Poté budeme zážitek krátce reflektovat a společně přemýšlet, jaký vztah k lidem bez domova jako profesionálové ve službách máme.
Na reflexi naváže expertní vstup Štěpána Ripky, Ph. D. (předseda Platformy sociálního bydlení), který nás uvede do problematiky bezdomovectví, ukončování bezdomovectví a sociálního bydlení. Třetí část workshopu věnujeme odborné diskusi ve formátu world café.

Kapacita je omezená na 35 účastníků.

Sraz před prohlídkami je 10:45. Místo srazu bude upřesněno.

Pokračování workshopu se koná na Novotného lávce 200/5, Praha 1, 110 00.

Harmonogram úterního dne

9.00-10.30Odložení kufrů na ubytování
10:45Sraz na místě prohlídky, kt. jste si vybrali
11.00-13.00Prohlídka s Pragulic (paralelně 2 skupiny)
13:00-14:30Oběd "po vlastní ose"
14:30-15:30 Reflexe zážitku
15:30-16:30Expertní vstup Štěpána Ripky, Ph. D.
16:30-16:50Relaxační pauza
16:50-19:00World café

Středa 30.1. 2019

Konferenční den
9:00-10:00
Registrace
Úvodní slovo10:00-10:35Petr Čáp / Národní síť místních akčních skupin
Sociální inovace v knihovnách
I. BLOK – prostor jako rozměr sociálních inovací v knihovnách10:35-11:05Libuše Nivnická / Knihovna Jiřího Mahena
Knihovna pro město: knihovna v městském ekosystému
11:05-11:30Martina Huječková / Moravská zemská knihovna
Rekonstrukce jako krok ke komunitní knihovně
11:25-12:30oběd
II. BLOK – sociální inovace, příklady dobré praxe odjinud12:30-13:10Radek Hábl / Freelancer; Ashoka
Mapa exekucí
13:10-13:50Blanka Veškrnová / Práh
Inovační projekty v oblasti péče o duševně nemocné
13:50-14:30Bohuslav Binka / FSS MU v Brně
Symbios: sdílené bydlení
14:30-14:50káva
III. BLOK – sociální inovace v knihovnách14:50-15:15Iva Kovandová / Ministerstvo práce a sociálních věcí
Grantová výzva č. 083: možnosti a praktické tipy
15:15-15:40Iva Petrů, Renata Tylová, Jan Richter / MKP
Spolupráce knihoven a dětských domovů
15:40-16:05Eliška Bartošová / KISK FF MU
Akcelerátor sociálně-inovativních projektů
Na cestu16:05-16:30Tomáš Štefek / KISK FF MU
Inkubátor sociálně-inovativních projektů

Konference se koná na Novotného lávce 200/5, Praha 1, 110 00.

Čtvrtek 31.1. 2019

Workshop i seminář probíhají paralelně. Lze se přihlásit pouze na jeden z nich!

Harmonogram čtvrtečního workshopu a semináře

9:00-11:00I. blok
11:00-11:30pauza
11:30-12:45II. blok
12:45 (13:00)-13:30oběd
13:30-15:00III. blok
Interaktivní seminář Jak zapojit knihovnu do sociálního podnikání 

Interaktivní seminář orientovaný na praxi povede Petr Francová (P3 – People, Planet, Profit). Rozebereme principy a platformy sociálního podnikání. Budeme se bavit o tom, jakým způsobem by se do něj (ne)měly zapojovat knihovny. Prozkoumáme příklady dobré praxe, konkrétní náměty a nápady účastníků i cesty, jak by je bylo možné realizovat.

Kapacita je omezená na 20 účastníků.

Workshop se koná na Novotného lávce 200/5, Praha 1, 110 00.

Workshop Komunitní koordinace

Lektorky Pavla Burgos a Linda Kovářová nám nabízí možnost rozpracovat, konkretizovat a nově nahlédnout představu komunitní knihovny a roli komunitního knihovníka. S těmito koncepty pracujeme již tři desetiletí, stále si zaslouží naši pozornost a především čerstvé impulzy. Lektorky se věnují tématu „komunitního koordinování“ v rámci projektu Místa z blízka, kde nasbíraly řadu terénních zkušeností s komunitní prací v náročných podmínkách regionů zatížených sociálním vyloučením.

„Koordinátor pracuje hlavně v terénu, pozoruje konkrétní místa a jevy a především hovoří s místními obyvateli o tom, co potřebují, jak se jim v daném místě žije, co by stálo za to vylepšit a na co jsou naopak hrdí a bylo fajn na to upozornit.“ (více o komunitním koordinování)

Kapacita je omezená na 20 účastníků.

Workshop s koná: Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Pozor: Vstup s Valentinské ulice!

Workshop proběhne ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze.

Harmonogramy pro oba čtvrteční workshopy si povedou lektorky dle potřeby. Začínat budou určitě nejdříve v 9 hod, končit nejpozději v 15.
Společný studený oběd bude ve 12.45.

Informace pro účastníky

 • Účast na programu (prohlídka s Pragulic, workshopy, konferenční den) je bezplatná.
 • Ubytování i cestu si každý zajišťuje sám.
 • Pokud na konferenci strávíte úterý, středu i čtvrtek, zajistíme a uhradíme vám ubytování.
 • Ubytování: Residence Bologna, Konviktská 263/5, 110 00 Praha 1. Ubytování je včetně snídaně. Účastníci ubytování neplatí.
 • Na místě (středa 30.1.) bude drobné občerstvení a v úterý vás pozveme také na společný (vegetariánský) oběd.
 • Pokud přijedete s dětmi, dejte nám prosím vědět předem.
 • Kdybyste cokoliv potřebovali, ozvěte se. Ideálně Evě Víchové – na evavichova@gmail.com, nebo na mobil 607 928 901.
 • Podívejte se, jak jsme se měli na konferenci 2018.
 • Nezapomeňte se registrovat do 20. ledna 2019.