Konference 2018

Konferenci 2018 jsme si užili! Díky!

Prohlédněte si

U Evy Víchové na blogu najdete prezentace, videa, materiály, fotografie a odkazy na reportáže od účastníků. A také mini-sérii inspirovanou konferenčními workshopy, příspěvky a diskusemi.

Další akce

Intenzivně připravujeme inkubátor – sérii workshopů zaměřenou na designování sociálních inovací (jaro 2019). O inkubátor se stará Tomáš Štefek, ozvěte se mu, rád vám poví více.


Program – pondělí 5. února

Vyberte si z workshopů

I. workshop: Designing the future: Design thinking for libraries

Lektorkou je Sidsel Bech-Petersen a Helene Bruhn Schvartzman z Aarhus Public Libraries.

The challenges facing libraries are real, complex and varied. As such, they require new perspectives, new tools, and new approaches. With support from the Bill and Melinda Gates Foundation Chicago Public Libraries and Aarhus Public Libraries created a toolkit for using design thinking to better understand and service library users. This full day workshop will draw upon the toolkit and take a step-by-step approach to guide you through the process of understanding design thinking to put it into practice at your library. Get the toolkit here: www.designthinkingforlibraries.com

This workshop does not require pre-existing knowledge or experience with human-centered design thinking. All participants will be given the tools and information needed to walk away with ideas to emulate in your library, regardless of your library’s size or budget.

Výzvy, kterým knihovny čelí, jsou skutečné, komplikované a různorodé. Jako takové vyžadují nové úhly pohledu, nové nástroje a postupy. S podporou Nadce Billa a Melindy Gates, veřejné knihovny města Chicago a veřejné knihovny města Aarhus vytvořily sadu nástrojů, využívajících designové myšlení k lepšímu porozumění a obsluze uživatelů knihoven. Tento celodenní workshop se bude držet této sady nástrojů a krok za krokem vás provede procesem porozumění designovému myšlení tak, abyste je mohli využívat ve svých knihovnách. Materiál je k dispozici zde: www.designthinkingforlibraries.com.
Workshop nevyžaduje žádné předchozí znalosti ani zkušenosti s HCD (human-centered design) přístupem. Všichni účastníci dostanou k dispozici nástroje a informace k tomu, aby následně mohli odejít s nápady, aplikovatelnými ve svých knihovnách, bez ohledu na jejich velikost nebo rozpočet.

II. workshop: Mapování komunit jako nástroj spolupráce

Lektorkou je Eliška Bartošová.

Mapa projektů a akcí v českých knihovnách, mapa komunity kolem knihovny. Ukážeme si praktický nástroj komunitního mapování, který otvírá úplně nové možnosti spolupráce – na lokální i celorepublikové úrovni.

Harmonogram – pondělí 5. února

registrace a káva 10:0010:30 účastníci obou workshopů
workshopy 10:3012:30 I. workshop:
Designing the future:
Design thinking for libraries

Začátek v 11.15!

II. workshop:
Mapování komunit
jako nástroj spolupráce

oběd 12:3013:30
workshopy 13:3015:10
káva 15:1015:40
workshopy 15:4017.00
pauza 17:0017:10
sdílení z workshopů 17:1021:00 účastníci obou  workshopů

Do 26.1. se můžete registrovat na II. workshop: Mapování komunit jako nástroj spolupráce. Kapacita I. workshopu: Designing the future: Design thinking for libraries je již zcela naplněna. Můžete se však zaregistrovat jako náhradníci.

Program – úterý 6. února

registrace a káva 8:309:30
MOTIVACE

Různé perspektivy:

Co jsou sociální inovace?

Proč sociální inovace v knihovnách?

Jaké jsou naše motivy a možnosti?

9:309:50 Laďka Zbiejczuk Suchá / Projekt Sociální inovace v knihovnách, KISK FF MU

V polovině minulého roku jsme odstartovali projekt na podporu sociálních inovací v knihovnách. V příspěvku shrneme, co mají komunitní knihovny a sociální inovace společného a proč na KISKu chceme toto spojení podporovat.

9:5010:00 Vít Richter / Národní knihovna České republiky, Knihovnický institut, Ústřední knihovnická rada

Veřejné knihovny v čase změn. České veřejné knihovny se proměňují, je ale otázka, zda změny probíhají dostatečně rychle. Zamyšlení nad otázkou, na co bychom se měli v budoucnu více soustředit.

10:00–10:10 Helena Kalaninová / Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jak na inovace (podle MPSV). V příspěvku bude představena filozofie práce oddělení sociálních inovací při vyhledávání a podpoře projektů, které řeší přetrvávající nebo hrozící společenské problémy, a také zda a jak je možné tento způsob přemýšlení využít při vytváření nových služeb v knihovnách.

Zlepšení fungování veřejných služeb je jedním z důležitých témat v  tomto programovém období evropských fondů a máme za to, že cestou k tomuto zlepšení  je právě podpora projektů a organizací, které si kladou za cíl neustálé zlepšování služeb pro své klienty.

10:1010:25 Martina Wolna / Knihovna Třinec – partner projektu

Design pro služby nebo služby pro design? Jak se knihovníci stále učí myslet designově a kdy se to opravdu naučí? Co vedlo třinecké knihovníky k rozhodnutí zapojit se do projektu Sociální inovace v knihovnách.

10:2510:40 Tomáš ŘehákMěstská knihovna v Praze

A přeci je placatá. Pohled Tomáše Řeháka na téma sociálních inovací v knihovnách

10:4010:45 diskuse
káva 10:4511:00 A ke kávě ovoce a domácí koláče, které jsme s láskou napekli.
INSPIRACE

Příklady toho,
co už se děje

11:0011:15 Pavel Zajíc / Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm

Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm Rožnov – střípky komunitního zrcadla. Město v mé paměti, Čtení sluší každému, Iskérka a „Možná“ kavárna: některé z aktivit knihovny, která již řadu let kráčí komunitám vstříc.

 

11:1511:30 Marcela KořínkováKnihovna Kroměřížska

Myšlenka zavedení biblioterapie v knihovně, cesta k její realizaci prostřednictvím spolupráce s Psychiatrickou nemocnicí Kroměříž a její následné zavedení jako nové služby pro uživatele knihovny.

11:3011:45 Helena GajduškováMasarykova veřejná knihovna Vsetín

Knihovna patří do života města. Příspěvek představuje MVK jako knihovnu, která se dlouhodobě profiluje jako komunitní knihovna, která propojuje činnosti knihovnické s aktivitami podporujícími rozvoj místní komunity. Svoji klasickou funkci vzdělávacího centra rozšiřuje také o rozměr sociální. Seznámíte se s tím, jak spolupracujeme s městem, místními spolky, jak to bylo s komunitním plánováním ve městě a knihovnou, jak plánujeme jednotlivé aktivity, kde vidíme své priority a jak se nám daří či spíše nedaří evaluovat svou činnost.

diskuse 11:4511:50 diskuse
oběd 11:5012:45 společný oběd
EXPERTI

Přednášky expertů zaměřené na oblasti, které v knihovnách řešíme

12:4513:05 Roman HřebeckýPábení

Dělejte chyby a učte se z nich. Všichni se bojíme chyb. Hlavně proto, že nás kvůli nim pořád někdo kráká za uši. Jenže co když jsou chyby pro nás vlastně dobré? Díky nim se můžeme efektivně učit. Poučení se z chyb dělá ze špatných řešení dobrá a z dobrých skvělá. Poslechněte si 15 minut o chybách v životě designéra. A o tom, jak z nich udělat svou ctnost.

13:0513:25 Kamila KovačíkováNadace Via

Financování aktivit: grantová podpora a lokální dárcovství. Představení programu Živá komunita od Nadace Via, kde podporujeme aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské komunitě. A to formou grantu a vzděláváním především ve fundraisingu (tj. získávání zdrojů vlastními silami od místních dárců). Cílem této podpory je udržitelnost a nezávislost na finanční podpoře zvenčí.

13:2513:45 Veronika KandelováIQ Roma servis

Veronika patří mezi velké zastánce evaluace a vyhodnocování aktivit a příjde nás inspirovat a poučit z vlastních chyb a úspěchů.

káva 13:4514:00 A ke kávě ovoce a domácí koláče, které jsme a láskou napekli.
EXPERTI

Pozvání do inkubátoru

14:0014:20 Helene Bruhn SchvartzmanAarhus Public Libraries

Libraries on the move. How do Libraries stay relevant to our communities? How do we ensure that we are aware of the needs in our communities, that we stay dynamic, innovating, needs assessing, engaged, empathetic, involved, involving, facilitating and so much more in order to be libraries for people and not for books? For years we have been experimenting with this in Aarhus Public Libraries. We still don´t hold the answers to all the questions, but we do have a hunch that part of the answer is to keep asking. One of the ways to keep asking is to regard library as something we do rather than something we are. I will share some of our experience focusing on the project “Libraries on the Move” where we jump on the cargobike or into the little tuktuk-car to go out and do Library with people.

14:2014:50 Tomáš Štefek a Lucie KarmováProjekt Sociální inovace v knihovnách

Myslete designově a s vaším nápadem se budou dít věci. Co se stane, když se zapojíte do projektu Sociální inovace v knihovnách. V inkubační fázi vezmeme váš nápad, problém nebo signály od uživatelů, propojíme je s lidmi z vaší knihovny, s experty i s lidmi zvenčí, provedeme vás celým procesem designu služeb až k otestovanému návrhu služby, kterou budou uživatelé milovat. Slibujeme, že to bude zážitek, který změní vaše uvažování nejen o vaší práci. V akcelerační fázi pak vybereme několik takto vzniklých návrhů a s láskyplnou péčí jim pomůžeme vyrůst. Seznámíme vás s investory, zaujatými organizacemi, odborníky, doporučíme granty, možná i seženeme peníze. Prostě vám tu skvělou službu pomůžeme rozjet. Stačí naskočit.

15:0015:10 Eliška BartošováProjekt Sociální inovace v knihovnách

Výhledy, pozvání, možnosti

Informace pro účastníky

  • Účast na workshopech i konferenčním dni je bezplatná.
  • Ubytování i cestu si každý zajišťuje sám.
  • Na místě bude drobné občerstvení a zajištěn společný oběd.
  • Parkování pro účastníky je možné přímo v Administrativním a školícím centrum Cejl.
  • Pokud přijedete s dětmi, dejte nám prosím vědět předem.
  • Kdybyste cokoliv potřebovali, ozvěte se. Ideálně Evě Víchové – na evavichova@gmail.com, nebo na mobil 607 928 901.
  • Nezapomeňte se registrovat do 26. ledna 2018.
  • Nuda v Brně? Užitečné tipy najdete na Go to Brno!

Řečníci

Eva Měřínská

moderátorka

Sidsel Bech-Petersen

Tomáš Řehák

Vít Richter

Martina Wolna

Roman Hřebecký

Helena Kalaninová

Helena Gajdušková

Marcela Kořínková

Tomáš Štefek

Laďka Z. Suchá

Veronika Kandelová

Pavel Zajíc

Lucie Karmová